ایرن مدیا

آگاهی، برای تاب آوری و پایداری

Women-oriented resilience methods in vulnerable areas

دوره تاب آوری زن محور در مناطق آسیب پذیر

جنینانی جَلّ ءُ ھاٹیگ اش زِبهرین دمگان

ایرن مدیا

بیاموز، سبز باش

ایرن مدیا، آکادمی آموزش همگانی توسعه پایدار

ایرن مدیا

بیاموز، سبز باش

ایرن مدیا، آکادمی آموزش همگانی توسعه پایدار

previous arrow
next arrow
Slider

معرفی دوره تاب آوری زن محور در مناطق آسیب پذیر

سخن مشهوری است که توسعه پایدار تغییری است که در ذهن اعضای یک جامعه رخ می‌دهد و نه لزوما آنچه که به کیف پول یا حساب بانکی آنها مرتبط است. مصداق این آموزه هر آن رویکردی است که به افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری جامعه منجر می‌شود: عمدتا آموزه ها و مهارتهایی که به تک تک اعضای جامعه کمک می کند در برابر تغییرات ناخواسته محیطی کمتر آسیب پذیر بوده و تاب آوری برای پیمودن مسیر توسعه پایدار را داشته باشند.

ایرن مدیا در راستای هدف خود به عنوان یک آکادمی آموزش های عمومی مرتبط با توسعه پایدار و محیط زیست در قالب یک مجموعه آموزشی مستقل بر برگزاری دوره های ویژه افزایش تاب آوری در مناطق آسیب پذیر متمرکز شده است. این دوره ها مناطق ، جوامع و گروههای جمعیتی بیشتر آسیب پذیر را هدف قرار داده است. از این جهت طبیعی است که این پروژه آموزشی افزایش تاب آوری زنان در مناطق بومی و روستایی را به عنوان مرحله اول پیش ببرد.

ایرن مدیا، آکادمی آموزش همگانی توسعه پایدار

می کوشیم سبز بودن روش ما باشد، نه فقط آموزه های ما

0
فراگیران
0
دوره های حضوری
0
وبینار ها
0
اساتید

معرفی اساتید ایرن مدیا

اگه سوالی دارید میتونیدبا ما تماس بگیرید 🙂

کارشناسان و مشاوران ما آماده اند تا شما را در تمامی مراحل شرکت در دوره ها راهنمایی کنند

آموزش آنلاین ایرن مدیا