درباره ما

ایرن مدیا یک آکادمی محیط زیستی است که در راستای ارتقاء دانش عمومی محیط زیست و آموزش نحوه رویارویی با بحران های زیست محیطی پیش روی سرزمین فعالیتهای مطالعاتی و اجرایی خود را شروع کرده است.

اساتید غالبا از نام آوران و صاحب نظران دانش محیط زیست در ایران بوده و ارتباط آن لاین برای تدریس برخی دروس توسط اساتید دانشگاههای اروپایی برقرار می شود.

دوره ها با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست برگزار شده و فراگیران گواهی گذراندن دوره دریافت خواهند کرد. همین که علاقه مند به حفاظت از محیط زیست باشید و دغدغه ارتقاء بینش و بهبود عملکرد خود و جامعه را داشته باشید برای حضور در این کارگاه کافی بوده و نیازی به تحصیل در رشته مرتبط یا مدرک خاص دانشگاهی نیست.

ایرن مدیا می کوشد بیش و پیش از آنکه آموزشکده ای برای محیط زیست باشد، آموزشکده ای زیست محیطی برای آموزش باشد. می کوشیم سبز بودن روش ما باشد، نه فقط آموزه های ما.

چرا ایرن مدیا؟ چرا آموزش؟

یادداشت دکتر ناصر کرمی درباره ايرن مدیا

مردم. مردم. مردم. آخرش همین است. آموختن مردم و آموختن آنها که به مردم می آموزانند و آموزاندن آموزش به آنها که قرار است به مردم بیاموزانند. در نهایت برای مهار بحران قهقرای سرزمین در ایران به همین جا رسیدیم. حالا ایرن مدیا راه افتاده است. جایی برای گستراندن آموزه های زیست محیطی بین همه اقشار مردم. بعد از ماهها بحث و بررسی سرانجام از هفته آینده اولین برنامه اجرایی ایرن مدیا کلید می خورد.

ایرن مدیا باید به دنبال ایجاد یک جریان سبزگرای تازه باشد. جریانی که الهامبخش جامعه مدنی ایران بوده و شور و شوقی تازه بیافریند. از فرسنگ ها دورتر و در حالی که به هر حال من مستخدم کشوری دیگر هستم و در همه سالیان اخیر هر تکاپویی برای ایران جز هزینه های متنی و فرامتنی حاصلی برای من نداشته، همیشه به خودم تکلیف کرده ام که بخشی از انرژی و توان روزانه ام داوطلبانه برای ایران و در خدمت ایران باشد. این انرژی و توان را از این پس صرفا متمرکز خواهم کرد بر ایرن مدیا و کاری که دارد می کند.

در ایرن مدیا راه های گفتگو با مردم، اثرگذاری بر مردم و جلب توجه مردم به موضوع بحران محیط زیست را آموزش می دهیم. به واقع ایرن مدیا بیش از آنکه جایی برای آموزش محیط زیست باشد، یک آموزشکده محیط زیستی برای آموزش است. کمک کنید تا تجربه ایرن مدیا زودتر و بهتر پروبال بگیرد. یک کار اجرایی مثل این، به واقع تجربه من نیست. اما امیدوار به کمک جامعه مدنی ایران هستم تا این تجربه فراگیر و پایدار شود.