آب و محیط زیست

آب و محیط زیست

آب پیش از آنکه کالایی اقتصادی باشد یک مولفه اکولوژیک است. از این جهت در مناطقی همچون ایران که دچار خشکسالی بلندمدت هستند کاهش منابع آب می تواند بزرگترین بحران محیط زیست تلقی شود. در این کارگاه یک ساعته هدف اصلی آن است که فراگیران شیوه تغییر ذهنیت عمومی در باره ارزش واقعی آب را بیاموزند. از سوی دیگر، در تبیین رابطه زیستبومی بین انسان و آب مفهوم ردپای آبی بسیار اهمیت دارد. آب نهان (مقدار واقعی مصرف آب) لیتر است. امروزه تلاش می شود با تغییر الگوی مصرف ۶۰۰۰ برای هر نفر روزانه حدود آب این مقدار کاهش یابد. برخی از روش ها در این باره به طور کلان مربوط به حوزه هایی مثل صنعت و کشاورزی هستند. همچون افزایش راندمان آبیاری یا ابداع فناوری های نو برای بازیافت پساب و فاضلاب های شهری و صنعتی. اما کاهش ردپا بیشتر موضوعی در حوزه سبک زندگی شخصی انسان هاست. مثلا رویکرد به گیاهخواری ردپای آبی را تقریبا نصف می کند و یا بسیاری روش های دیگر در زندگی روزمره که البته همگی به دشواری ترک گوشتخواری نیستند. در این کارگاه با مرور مولفه های مهم مرتبط با نقش اکولوژیک آب و همچنین با اشاره به جنبه هایی از بحران آب در جهان و ایران، تلاش می شود که فراگیران مجاب شوند به اهمیت کاهش رد پای آبی.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.

اطلاعات دوره
ظرفیت 50
مکان حضوری
هزینه 30000
دکتر افشین دانه کار

دکتر افشین دانه کار

درباره مدرس

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران