آگاهسازی همگانی و کارزارهای آموزشی

آگاهسازی همگانی و کارزارهای آموزشی

گفته شده که حفظ محیط زیست اساسا موضوعی است در حوزه اخلاق و معنویت و هرگز نمی توان آن را به مباحثی در حوزه اقتصاد یا فناوری محدود کرد. از این نظر در نهایت توسعه پایدار با تاکید بر آموزش و پافشاری مداوم بر بسط آموزه های محیط زیستی به دست می آید.

آنقدر که حفظ محیط زیست و کاهش ردپای اکولوژیک به عنوان مهمترین فضیلت اخلاقی انساپ. مدرن پذیرفته شده و به عادت و ذهنیت رفتاری ناخودآگاه همه تبدیل شود. به واقع توسعه پایدار همان افزایش شمار بیشتری از جمعیت است که اعتقاد دارند طبیعت و محیط زیست ارزش ذاتی دارند و برای رستگاری چاره ای جز احترام به همین ارزش ذاتی وجود ندارد. در این کارگاه فراگیران ضمن آشنایی با موضوع آموزش محیط زیست در حوزه های کلاسیک با روش های راه اندازی کارزارهای آموزشی برای عموم و جلب مشارکت همگانی در این زمینه آشنا می شوند. بایسته است که مدرس کلاس به ویژه بر مواردی همچون روش های جریان سازی رسانه ای و ابزارهای آموزش غیرمستقیم تاکید کند.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.

اطلاعات دوره
ظرفیت
مکان
هزینه
پرویز کردوانی

زنده یاد استاد فقید پرویز کردوانی

درباره مدرس