تنوع زیستی در چشم انداز طبیعی و انسانی

تنوع زیستی در چشم انداز طبیعی و انسانی

کشاندن بحث تنوع زیستی به حوزه عمومی بیشتر با سه هدف انجام می شود: الف)دانش گستری و آشناسازی توده مردم با اهمیت حفظ تعادل زیستبوم. ب) تاکید بر فلسفه اخلاق محیط زیست. اینکه زیستمندان فارغ از نفع و ضررشان برای حیات روزمره انسان حق حیات دارند. ج) الگوسازی از نقش تنوع زیستی در پایداری چشم انداز برای تاکید بر اهمیت حفظ تنوع فرهنگی (برای مثال بقای خرده فرهنگها، میراث فرهنگی ناملموس و …) در پایداری مدنیت. به همین خاطر می بینیم که تنوع زیستی که پیش از این بحث پیچیده ای بوده در حوزه علوم طبیعی و به ویژه زیست شناسی، اکنون به مبحثی عام در رسانه های بعضا پرشمارگان تبدیل شده است. انتظار می رود مدرس این کلاس در کنار تشریح ابعاد بحث تنوع زیستی، به عنوان پایه شناخت محیط زیست، بر اهمیت فلسفی و اجتماعی این بحث نیز تاکید کند. به خصوص آنچه را که بیشتر می تواند دستمایه کمک به کنشگری زیستمحیطی قرار گیرد، یعنی بحث تنوع زیستی از منظر فلسفه اخلاق. همچنین بایسته است که عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی در ایران به طور مختصر مورد بحث قرار گرفته و نقش جلب مشارکت جوامع محلی در حفظ گونه های در معرض خطر طبیعت ایران مورد تاکید قرار گیرد.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.

اطلاعات دوره
ظرفیت 50
مکان حضوری
هزینه 30000

دکتر حمیدرضا ریحانیان

درباره مدرس

پژوهشگر تنوع زیستی و فعال محیط زیست