سلامت و کنترل آلودگی

سلامت و کنترل آلودگی

در میان انواع مشکلات و مسائل محیطزیستی انواع آلودگی های محیطی، اعم از آلودگی هوا، آب، خاک و … ارتباط مستقیم تری با زندگی روزمره دارند. از آن جهت که مستقیم بر سلامت انسان و همچنین کیفیت کلی زندگی اثرگذارند. از سوی دیگر در برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار شاید کاهش انواع آلودگی های محیطی بیشترین وابستگی را به جلب مشارکت عمومی داشته باشد. به واقع برای عامه مردم حفظ محیط زیست عمدتا در کاهش انواع آلودگی ها و پاکسازی محیط معنا پیدا می کند. از این جهت یارگیری در میان توده مردم برای کنشگری زیستمحیطی عمدتا از همین جا آغاز می شود: جلب مشارکت مردم برای کاهش آلودگی هایی که مستقیما بر کیفیت زندگی آنها اثر دارد. قاعدتا انتظار این است که اینگونه کنشگری به تدریج گسترش یافته و دیگر ابعاد کنشگری زیستمحیطی همچون تلاش برای حفظ تنوع زیستی یا گذار به جهان کم کربن را در بربگیرد. به هر رو انتظار می رود که مدرس این کلاس ضمن تشریح انواع آلودگی های محیطی بر نقش مردم برای مشارکت در کاهش این آلودگی ها تاکید کرده و نشان دهد که بسیاری از آلودگی ها نه فقط ناشی از سیاست های کلان مدیریت محیطی و بلکه بعضا ناشی از نوعی استاندارد ذهنی-اجتماعی هستند که در نهایت آلایندن را به رفتاری معمول و مستمر تبدیل می کند.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.

اطلاعات دوره
ظرفیت 50
مکان حضوری
هزینه 30000
اساتید ایرن مدیا

فرناز والی زاده

درباره مدرس