پرویز کردوانی

پرویز کردوانی

استاد دانشگاه تهران و مفاخر علمی کشور

پورفسور پرویز کردوانی جغرافیدان ایرانی و دارنده مدال ملی و نشان عالی دانش در ایران است. او به عنوان چهره ماندگار در زمینه جغرافیا معرفی شده‌است. مجسمه یاد بود او در گرمسار میدان انقلاب قرار گرفته‌است و پس از فوت استاد گنجی، لقب پدر جغرافیای ایران به وی اعطا شد

کردوانی بیشتر به نگارش کتاب پرداخته‌است، کتاب‌هایی که علاوه بر رشتهٔ تحصیلی ایشان، گاه وارد حوزه‌های بسیار دور از رشتهٔ ایشان نیز می‌شود. این کتاب‌ها عبارت است از عمران کویر (کویر (نمکزار) بزرگ مرکزی ایران و مناطق همجوار آن)، موضوع‌های بسیار متنوعی از خاکشناسی، (جغرافیای خاکها؛ حفاظت خاک)، اکولوژی (اکوسیستم‌های طبیعی)، آب‌شناسی (اکوسیستم‌های آبی؛ آب‌های شور؛ آبهای سطحی و زیرزمینی؛ ژئوهیدرولوژی)، مرتع‌شناسی (مراتع ایران)، و سرانجام خشکی و مسایل آن (مناطق خشک: ویژگیهای اقلیمی، علل خشکی، مسائل آب و غیره ؛ خشکسالی و راه‌های مقابله با آن در ایران)، دانشنامه شهر در آینه ادبیات (دانشنامه‌ای تاریخی و ادبی در حوزه جغرافیای شهری و ریشه‌های تاریخی شهرها) را شامل می‌شود